Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » duchovno » kostol

Kostol, Prešovský kraj

Kostol v Prešovský kraj

V Prešovský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Prešovský kraj:, 1 z 17

Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, Krista Kráľa, Święta Góra Jawor, svätáho Mikuláša Biskupa, Chrám sv. Michala Archanjela, svätého Františka z Assisi, svätého Mikuláša, Bazilika narodenia Panny Márie, Konkatedrála Svätého Mikuláša, nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, kostol, Nový evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Jána Krstiteľa, Kalvária, kostol, kostol, drevená cerkev, kostol, kostol, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa

Kostol, Prešovský kraj:, 2 z 17

kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, svätého Mikuláša, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Evanjelický kostol, Kostol sv.Jána z Boha, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, Evanjelický filiálny kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, navštívenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Katedrála svätého Martina, Svätých košických mučeníkov, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Svätého archanjela Michala, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Farský kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol svätého Juraja, Pútnická kaplnka sv. Kríža, Evanjelický kostol, Očisťovania Panny Marie, Kostol Sv. Ladislava, svätého Jána Krstiteľa, svätého Ladislava, Evanjelický kostol, Evanjelický kostol, Synagóga, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Egídia, Evanjelický kostol, svätého Ondreja, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Michala, archanjela, Kostol sv. Jozefa (františkáni), Kostol svätého Jána Krstiteľa, svätého Salvatora, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, svätého Štefana, Evanjelický kostol, kostol, svätého Mikuláša, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Evanjelický kostol, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 3 z 17

svätého prorok Izaiáša, svätého Jána, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, svätého Michala, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, Evanjelický kostol, Nanebovzatej Panny Márie, kostol, svätého Štefana, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Bazilika svätého Egidia, kostol, Pravoslávna cirkev, Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, Sv.Ježiš, kostol, svätého Ježiša, kostol, svätej Panny Marie, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám Premenenia Pána, svätého Marka, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, kostol, svätého Františka, svätého Štefana Uhorského, sv. Kríža, svätej Márie, kostol, kostol, Židovská synagóga, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Panny Márie ružencovej, Farský kostol všetkých svätých, kostol, Svätej trojice, Ducha Svätého, Svätý Peter a Pavol, svätý Lukáš, kostol, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, svätej Márie, svätej Barbory, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 4 z 17

Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia svätej Márie, Farský kostol sv. Trojice, svätého Štefana Uhorského, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, Kostol Najsvätejsej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, III. Kristus pred veľkňazom Annášom, kostol, kostol, kostol, I. Posledná večera, II. Kristus na hore Olivovej, kostol, kostol, svätého Michala, svätého Mikuláša, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Bazilika Navštívenia Panny Márie, kostol, Kaplnka sv. Rocha, Kostol sv. Jána Apoštola, kostol, svätej Anny, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, sv.Anna, svätých Petra a Pavla, svätého Romualda, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, sv. Hubertus, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Trojice, svätého Anjela strážcu, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 5 z 17

kostol, kostol, kostol, svätej Kataríny, kostol, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, sv. Anny, svätého Kríža, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, Zvonička, kostol, Svätého Cyrila a Metoda, kostol, svätého Ducha, Zosnutia presvätej Bohorodičky, svätého Vavrinca, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, svätého Kríža, svätého Alexandra Nevského, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Petra, kostol, svätého Kozmu a Damiána, svätých Petra a Pavla, svätých Kozmu a Damiána, kostol, svätej Paraskievy, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, kostol, svätej Márie, Pokrov Prečistej Márie, svätých Kozmu a Damiána, svätej Anny, kostol, svätý Ján, svätého Michala archaniela, Všetkých svätých, svätého Michala archanjela, svätého Jozefa, kostol, Kostol svätého Štefana, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 6 z 17

Sedembolestnej Panny Márie, Rímsko katolícky farský úrad, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätý Štefan, svätého Michala, archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Mária, Cirkev Bratská, Ochrany Presvätej Bohorodičky, dom Nádeje, kostol, svätý Martin, svätej Márie, Kostol svätej Uršule, svätých Petra a Pavla, kostol, XIII. Kristus sa zjavuje apoštolom, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Eucharistie, V. Bičovanie Krista, svätých Petra a Pavla, XI. Ukladanie Krista do hrobu, XIV. Nanebovstúpenie Krista, svätého Jána Evanjelistu, kostol, IV. Sväté schody, VII. Kristus napomína plačúce ženy, kostol, svätý Martin, VIII. Pribíjanie Krista na kríž, svätej Trojice, kostol, kostol, kostol, Mariánska kaplnka P. M. Lurdskej, kostol, X. Snímanie Krista z kríža, kostol, XII. Zmŕtvychvstanie Krista, kostol, kostol, kostol, kostol, Mariánska kaplnka, svätej Trojice, kostol, VI. Ecce Homo a Korunovanie Krista, svätej Anny, Nanebovstúpenia Pána, svätej Márie, Narodenia Panny Márie, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 7 z 17

Kostol sv. Ondreja, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, obetovania Pána, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätého Bazila Veľkého, kostol, kostol, kostol, svätej Trojice, Sťatia svätého Jána Krstiteľa, Chrám Nanebovstúpenia Pána, Klaus - Synagóga sefardská, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Michala, svätých Petra a Pavla, svätej Panny Márie, Panny Márie Sedembolestnej, kostol, Chrám svätej trojice, Povýšenia svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, svätého Vasiľa, svätého Michala, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, Kalvársky kostol sv. Kríža, kostol, svätých Petra a Pavla, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Evanjelický kostol, sv.Michal, kostol, Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, svätý Kozma a Damián, sv.Michal, svätých Kozmu a Damiána, svätého Juraja, svätej Márie, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 8 z 17

kostol, kostol, svätého Michala, archanjela, svätý Kozma a Damián, kostol, svätej Trojice, svätej Magdalény, svätého Michala, kostol, Kostol svätej Heleny, svätého Juraja, svätej Márie, Všetkých svätých, svätého Martina, kostol, Zbor svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého archanjela Michala, svätý Mikuláš, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, svätej Terézie, kostol, Fatimskej Panny Márie, kostol, kostol, Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla, kostol, kostol, Svätého Ducha, kostol, kostol, svätejPanny Márie, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, Evanjelický a.v. Chrám Boží, Narodenia Panny Márie, Zvestovania Pána, svätého Ondreja, svätého Stanislava, kostol, Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 9 z 17

kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého pátra Pia, svätého Kríža, Chrám sv. Michala Archanjela, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, svätej Anny, kostol, kostol, svätej Márie, svätého Michala Archaniela, kostol, svätej Márie, kostol, navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, svätých Kozmu a Damiána, svätej Marie, svätého Tomáša, sv.Alžbety, kostol, kostol, Chrám sv. Paraskevy, svätej Matky Božej, kostol, Matky Božej, Dom smútku Železník, svätého Vasiľa, kostol, kostol, svätého Mateja, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ladislava, svätého Andreja, kostol, svätého Demetera, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja

Kostol, Prešovský kraj:, 10 z 17

kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, sv. Petra a Pavla, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Imricha, kostol, Nanebovzatia Márie, sv. Jána Krstiteľa, svätého Antona, kostol, svätých Petra a Pavla, Všetkých Svätých, svätých Kozmu a Damjana, kostol, svätého Antona, sv. Panna Mária, svätého Michala archanjela, Narodenia Panny Márie, Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, svätej Márie, Všetkých Božích Svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Pokrovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, chrám sv. Michala, chrám sv. Michala, kostol, svätá Anna, kostol, kostol, svätý Jozef, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, Dom Smútku, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 11 z 17

svätej Panna Mária, kostol, Kostol svätého Bartolomeja, svätého Michala, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, svätého Demetera, kostol, sv. Demeter, kostol, kostol, kostol, Synagóga, Panny Márie, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, Východného obradu Panny Márie, kostol, kostol, východného obradu Panny Márie, kostol, Panny Márie, svätého Michala, Mária Magdaléna, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michal, kostol, Rímskokatolícky kostol Ružencovej panny Márie, kostol, svätého Augustína, kostol, kostol, kaplnka svätého Jána, svätého Krista Kráľa, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, Evanjelický kostol, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 12 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, svätého Demetera, kostol, svätého Antona, kostol, ECAV BJ Lukavica, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Panna Mária, svätého Demetra, kostol, Panny Márie Kráľovnej, svätej Márie, kostol, narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätého Demetera, svätých Petra a Pavla, svätého Michala, kostol, svätého Michala, svätého Michala, svätých Petra a Pavla, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, svätej Doroty, božského Srdcea Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, Svätý Cyril a Metod, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, Katolický kostol Železník, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Rozálie, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 13 z 17

Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, sv. Mária, kostol, kostol, kostol, kostol, obetovania Pána, kostol, Evanielický kostol Železník, kostol, kostol, kostol, svätej Márie Ružencovej, kostol, Gréckokatolícka cirkev, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Ducha, svätého Demetera, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana, svätej Panny Márie, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, Dom smútku, svätého Srdca Ježišvho, kostol, svätého Vavrinca, svätej Kataríny Alexandrijskej, Cabovska Cirkev, svätého Demetera, kostol, svätého Imricha, kostol, kostol, Svätého božieho tela, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 14 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Svätého Kozmu a Damiána, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Farský kostol Všechsvätých, sv. Matky Božej, svätého Martina z Tours, Chrám Ochrany Presv. Bohorodičky, svätej Márie, kostol, svätého Leonarda, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, sv. Márie Ružencovej, kostol, kostol, svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, Svätý Cyril a Metod, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Najsvätejšie srdce Ježišovo, sv.Kríža, kostol, svätej Márie, svätého Jozefa robotníka, svätého Petra, kostol, svätého Vojtecha, Ružencovej panny Márie, kostol, Nanebevstúpenie Pána, svätého Eliaša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Evanjelický kostol a.v., svätej Márie

Kostol, Prešovský kraj:, 15 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Paraska, kostol, Všetkých Svätých, kostol, Narodenia Panny Márie, Sv. Margaréta, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätých Petra a Pavla, svätej Margaréty, kostol, Nanebavstúpenie Pána, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, sv.Márie, kostol, kostol, Nanebovstúpenie Pána, svätá Margaréta, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, Pokrovnej Panny Márie, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, svätého Archanjela Michala, svätej Márie, kostol, Kostol svätého Michala archanjela, svätej Anny, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, svätého Michala, svätého Krista kráľa

Kostol, Prešovský kraj:, 16 z 17

kostol, Kaplnka svätého Mikuláša, kostol, svätého Michala, sv. Michal, kostol, kostol, kostol, Matky Božej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, zosnutia presvätej bohorodičky, kostol, kostol, kostol, Kaplnka mučeníkov, Matky Božej, Pokrovnej Panny Márie, svätého Juraja, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, Panny Márie Kráľovnej, Kostol Nepoškvrneného srdca Panny Márie, svätej Trojice, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Nanebovstúpenia Pána, svätého Ducha, svätej Kataríny Aleksandrijskej, Povýšenia svätého kríža, kostol, svätej Márie, kostol, svätej Márie, Navštívenia Panny Márie, kostol, Povýšenie svätého Kríža, svätej Márie, kostol, Očisťovanie Panny Márie, sv.Paraska, kostol, svätej Márie, Sedembolestnej Panny Márie, Panny Márie, Zvonica, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Petra, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 17 z 17

kostol, svätej Mučenice Paraskevi, kostol, kostol, Nanebovstúpenie Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Kríža, svätého Paraska, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, Stretnutia Pána so Simeonom, svätej Kataríny, svätého Ondreja, svätého Michala, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätého Andreja, kostol, svätej Paraskievy, svätého Parasku, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Michala, svätej Panny Márie, Pokrov prečistej Márie, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol

kostol inde

okres Bardejov (257x), okres Prešov (215x), okres Stropkov (144x), okres Vranov nad Topľou (136x), okres Svidník (130x), okres Humenné (122x), okres Sabinov (121x), okres Kežmarok (108x), okres Poprad (106x), okres Levoča (97x), okres Stará Ľubovňa (88x), okres Snina (72x), okres Medzilaborce (60x), Prešov (45x), mesto Vysoké Tatry (32x), Bardejov (27x), Poprad (24x), Spišské Podhradie (20x), Stropkov (19x), Levoča (17x), Vladiča (15x), Vranov nad Topľou (15x), Kežmarok (13x), Sabinov (12x), Humenné (12x), Ľubica (10x), Mníšek nad Popradom (10x), Stakčín (10x), Breznička (9x), Lendak (9x)
kostol v okres Bardejov
kostol v okres Prešov
kostol v okres Stropkov

Podobné, Prešovský kraj:

3721x duchovno, 1499x kostol, 1066x cintorín, 1015x kríž, 135x kaplnka, 6x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Prešovský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://presovsky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.