Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » duchovno » kostol

Kostol, Prešovský kraj

Kostol v Prešovský kraj

V Prešovský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Prešovský kraj:, 1 z 17

Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Františka z Assisi, Krista Kráľa, Chrám sv. Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Mikuláša, Konkatedrála Svätého Mikuláša, svätého Jakuba, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, Nový evanjelický kostol, Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kalvária, drevená cerkev, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Nanebovzatia Panny Márie

Kostol, Prešovský kraj:, 2 z 17

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Evanjelický kostol, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, svätého Jána Krstiteľa, Evanjelický filiálny kostol, navštívenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Svätých košických mučeníkov, Svätého archanjela Michala, Katedrála svätého Martina, Farský kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Bazilika svätého Egidia, kostol, Pútnická kaplnka sv. Kríža, Kostol svätého Juraja, svätého Jána Krstiteľa, Evanjelický kostol, Kostol Sv. Ladislava, Kostol sv. Petra a Pavla, Evanjelický kostol, kostol, Očisťovania Panny Marie, svätého Ondreja, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Synagóga, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Kostol sv. Egídia, svätého Salvatora, svätého Ladislava, kostol, Kostol svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, archanjela, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Kostol sv.Jána z Boha, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Evanjelický kostol, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, svätého Jána, svätého Michala, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, Evanjelický kostol, Pravoslávna cirkev, Ochrany Presvätej Bohorodičky

Kostol, Prešovský kraj:, 3 z 17

Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, kostol, Kaplnka sv. Jána Bosca, kostol, svätej Panny Marie, kostol, Nanebovzatej Panny Márie, svätého prorok Izaiáša, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätého Jozefa, Panny Márie ružencovej, svätý Lukáš, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ježiša, Ducha Svätého, Sv.Ježiš, Zoslania Svätého Ducha, Kaplnka Panny Márie, Zvonička, svätého Mikuláša, kostol, sv. Kríža, Svätej trojice, Kalvársky kostol sv. Kríža, Židovská synagóga, kostol, Narodenia svätej Márie, Svätý Peter a Pavol, Farský kostol všetkých svätých, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, svätého Michala archanjela, Farský kostol sv. Trojice, svätého Františka, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, Kostol Najsvätejsej Trojice, svätého Michala, kostol, III. Kristus pred veľkňazom Annášom, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 4 z 17

I. Posledná večera, II. Kristus na hore Olivovej, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, svätej Anny, Bazilika Navštívenia Panny Márie, Kostol sv. Jána Apoštola, svätého Mikuláša, kostol, Ružencovej Panny Márie, sv.Anna, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Kaplnka sv. Rocha, Nanebovzatia Panny Márie, Evanjelický kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Klaus - Synagóga sefardská, kostol, kostol, svätého Romualda, kostol, kostol, Božieho milosrdenstva, svätého Petra, kostol, kostol, svätého Anjela strážcu, kostol, kostol, svätého Kríža, svätého Vavrinca, kostol, Svätého Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, svätého Ducha, svätého Michala archaniela, Rímsko katolícky farský úrad, kostol, svätého Alexandra Nevského

Kostol, Prešovský kraj:, 5 z 17

Kostol svätej Uršule, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, svätej Kataríny, kostol, svätý Martin, Sedembolestnej Panny Márie, svätý Ján, kostol, kostol, svätého Kríža, kostol, Všetkých svätých, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätý Martin, svätej Márie, Cirkev Bratská, svätej Márie, svätých Petra a Pavla, svätej Anny, svätej Paraskievy, Narodenia Panny Márie, svätý Štefan, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Eucharistie, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Kozmu a Damiána, svätých Petra a Pavla, VII. Kristus napomína plačúce ženy, kostol, kostol, kostol, XIII. Kristus sa zjavuje apoštolom, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, IV. Sväté schody, V. Bičovanie Krista, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, XII. Zmŕtvychvstanie Krista, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 6 z 17

Kostol svätého Štefana, Pokrov Prečistej Márie, svätého Michala, archanjela, dom Nádeje, Mariánska kaplnka P. M. Lurdskej, VI. Ecce Homo a Korunovanie Krista, XI. Ukladanie Krista do hrobu, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, svätej Trojice, kostol, obetovania Pána, X. Snímanie Krista z kríža, kostol, sv. Mária, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, svätej Anny, Ochrany Presvätej Bohorodičky, VIII. Pribíjanie Krista na kríž, svätého Michala, archanjela, kostol, kostol, XIV. Nanebovstúpenie Krista, Mariánska kaplnka, Najsvätejšej Trojice, svätého Michala, svätých Petra a Pavla, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Sťatia svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätých Cyrila a Metoda, svätého Jána Evanjelistu, kostol, kostol, Kostol sv. Ondreja, kostol, svätej Trojice, svätého Michala, kostol, Kostol svätej Heleny, svätého Bazila Veľkého, kostol, kostol, Povýšenia svätého Kríža, svätej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätého Vasiľa

Kostol, Prešovský kraj:, 7 z 17

Chrám svätej trojice, kostol, svätej Anny, sv.Michal, Panny Márie Sedembolestnej, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Juraja, sv.Michal, svätej Magdalény, svätého Michala, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda, Gréckokatolický chrám presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Zbor svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätý Kozma a Damián, svätých Petra a Pavla, svätej Panny Márie, kostol, svätý Kozma a Damián, Všetkých svätých, Chrám Nanebovstúpenia Pána, kostol, Evanjelický a.v. Chrám Boží, kostol, Fatimskej Panny Márie, svätej Márie, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätého Martina, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého archanjela Michala, kostol, svätého Jána Krstiteľa

Kostol, Prešovský kraj:, 8 z 17

svätý Mikuláš, kostol, svätého Michala, svätej Márie, svätej Márie, svätého Juraja, svätého Ondreja, svätého Stanislava, svätého Štefana, sv.Alžbety, Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätejPanny Márie, Matky Božej, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Michala Archaniela, kostol, svätého pátra Pia, kostol, kostol, svätej Anny, Chrám sv. Michala Archanjela, svätej Marie, Zvestovania Pána, svätej Terézie, kostol, Chrám sv. Paraskevy, kostol, kostol, svätého Tomáša, kostol, svätej Matky Božej, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, kostol, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, svätého Jána, kostol, kostol, kostol, svätého Andreja, kostol, kostol, svätého Vasiľa, kostol, kostol, Všetkých Božích Svätých, svätého Imricha

Kostol, Prešovský kraj:, 9 z 17

kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, sv. Jána Krstiteľa, svätého Bartolomeja, Pokrovej Panny Márie, svätého Demetera, kostol, svätého Juraja, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Synagóga, kostol, Kostol svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätý Jozef, sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, Všetkých Svätých, svätého Mikuláša, Panny Márie, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, sv. Panna Mária, kostol, sv. Demeter, kostol, kostol, Všetkých svätých, svätého Michala, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätých Kozmu a Damjana, Dom Smútku, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, Dom smútku Železník, kostol, Všetkých svätých, svätého Mateja, kostol, svätého Michala

Kostol, Prešovský kraj:, 10 z 17

narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Krista Kráľa, chrám sv. Michala, kostol, svätého Demetera, svätej Panna Mária, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, svätého Michal, chrám sv. Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, východného obradu Panny Márie, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätej Doroty, božského Srdcea Ježišovho, kostol, Panny Márie, Nanebovzatia Márie, svätej Márie, svätej Rozálie, kostol, svätej Márie, ECAV BJ Lukavica, Cabovska Cirkev, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, svätého Mikuláša

Kostol, Prešovský kraj:, 11 z 17

kostol, kaplnka svätého Jána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Východného obradu Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, svätého Kríža, Panny Márie Kráľovnej, kostol, kostol, kostol, obetovania Pána, svätých Petra a Pavla, Sedembolestnej Panny Márie, sv. Matky Božej, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Imricha, kostol, Evanjelický kostol, Dom smútku, svätého Martina z Tours, kostol, svätého Michala, kostol, sv. Panna Mária, svätého Leonarda, kostol, kostol, Chrám Ochrany Presv. Bohorodičky, svätého Demetera, kostol, kostol, kostol, svätého Demetra, svätého Kríža, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 12 z 17

kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Kozmu a Damiána, svätej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Michala, svätého Michala, kostol, svätého Michala, Božského Srdca Ježišovho, Svätého božieho tela, kostol, svätého Antona, kostol, kostol, svätého Demetera, svätého Vavrinca, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Katolický kostol Železník, kostol, sv.Kríža, svätého Ducha, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, Narodenia Panny Márie, svätých Petra a Pavla, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sv. Margaréta, svätá Margaréta, kostol, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 13 z 17

kostol, kostol, svätej Márie Ružencovej, kostol, kostol, svätej Margaréty, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšie srdce Ježišovo, svätého Michala, kostol, kostol, Svätý Cyril a Metod, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých Svätých, svätého Štefana, kostol, svätého Michala, svätého Vojtecha, kostol, svätej Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Nanebevstúpenie Pána, kostol, kostol, svätého Srdca Ježišvho, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, sv. Márie Ružencovej, sv. Mária, kostol, Evanielický kostol Železník, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Matky Božej, kostol, svätej Márie, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 14 z 17

kostol, svätej Márie, kostol, Pokrovnej Panny Márie, kostol, Panny Márie, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Eliaša, svätej Kataríny Aleksandrijskej, kostol, svätej Márie, svätej Márie, kostol, Nanebavstúpenie Pána, kostol, svätého Paraska, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, Panny Márie Kráľovnej, kostol, Povýšenia svätého kríža, svätého Petra, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Krista kráľa, Matky Božej, svätej Kataríny Alexandrijskej, Svätý Cyril a Metod, kostol, kostol, kostol, sv. Michal, svätého Michala, kostol, kostol, Pokrovnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, Nanebovstúpenia Pána, svätého Ducha, svätého Archanjela Michala, kostol, kostol, svätej Márie, svätej Márie, Kaplnka mučeníkov, kostol, svätého Jozefa robotníka, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 15 z 17

svätej Márie, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätej Trojice, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, Kaplnka svätého Mikuláša, svätej Márie, kostol, Nanebovstúpenie Pána, sv.Márie, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, zosnutia presvätej bohorodičky, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, Povýšenie svätého Kríža, kostol, svätej Paraskievy, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Zvonica, kostol, kostol, svätej Márie, Navštívenia Panny Márie, svätého Michala Archanjela, Sedembolestnej panny Márie, kostol, Stretnutia Pána so Simeonom, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Andreja, svätých Kozmu a Damiána, svätého Parasku, svätého Petra, kostol, kostol, svätej Márie, Svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Serváca

Kostol, Prešovský kraj:, 16 z 17

Kostol svätého Michala archanjela, kostol, sv.Paraska, kostol, Nanebovstúpenie Pána, Panny Márie, svätého Michala, svätej Mučenice Paraskevi, svätého Jána Nepomuckého, svätej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Paraska, kostol, Svätého Kríža, Kostol Nepoškvrneného srdca Panny Márie, kostol, sv. Margity Antiochijskej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol a.v., kostol, kostol, Očisťovanie Panny Márie, kostol, svätého Ondreja, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv.Michal, Pokrov prečistej Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, svätej Panny Márie, svätej Márie, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 17 z 17

kostol, svätého Mikuláša, Kostol Premenenia Pána, kostol, kostol, svätého Michala, Panny Márie Pokrovnej, Kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Šimona-Judy, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Rímsko katolícky farský kostol sv. Antona opáta a pustovníka, svätého Demetra, veľkomučeníka, svätého Kríža, kostol, svätého Lukáša, svätej Márie, kostol, kostol, Chrám sv. Michala, kostol, kostol, Chrám blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, Krista Kráľa, Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, kostol

kostol inde

okres Bardejov (233x), okres Prešov (189x), okres Stropkov (135x), okres Vranov nad Topľou (112x), okres Sabinov (109x), okres Humenné (100x), okres Stará Ľubovňa (94x), okres Kežmarok (93x), okres Svidník (80x), okres Levoča (79x), okres Poprad (78x), okres Snina (62x), Prešov (45x), okres Medzilaborce (37x), mesto Vysoké Tatry (32x), Bardejov (27x), Poprad (24x), Spišské Podhradie (20x), Stropkov (19x), Levoča (18x), Vranov nad Topľou (15x), Vladiča (15x), Kežmarok (13x), Sabinov (12x), Humenné (12x), Stakčín (10x), Ľubica (10x), Mníšek nad Popradom (10x), Breznička (9x), Stará Ľubovňa (9x)
kostol v okres Bardejov
kostol v okres Prešov
kostol v okres Stropkov

Podobné, Prešovský kraj:

3394x duchovno, 1397x kostol, 943x cintorín, 927x kríž, 121x kaplnka, 6x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Prešovský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://presovsky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.