Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » duchovno » kostol

Kostol, Prešovský kraj

Kostol v Prešovský kraj

V Prešovský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Prešovský kraj:, 1 z 17

Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Františka z Assisi, Krista Kráľa, Chrám sv. Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Mikuláša, Konkatedrála Svätého Mikuláša, svätého Jakuba, Bazilika svätého Egidia, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, svätého Michala archanjela, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, Nový evanjelický kostol, Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, drevená cerkev, Kalvária, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 2 z 17

kostol, svätého Mikuláša, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Evanjelický kostol, Kostol sv.Jána z Boha, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, kostol, Evanjelický filiálny kostol, svätého Jána Krstiteľa, navštívenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Svätých košických mučeníkov, Svätého archanjela Michala, Katedrála svätého Martina, Farský kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa, Pútnická kaplnka sv. Kríža, Kostol svätého Juraja, Evanjelický kostol, svätého Salvatora, Kostol Sv. Ladislava, kostol, Evanjelický kostol, Očisťovania Panny Marie, svätého Ondreja, Kostol sv. Egídia, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Synagóga, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Evanjelický kostol, kostol, Kostol svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, archanjela, svätého Ladislava, Kostol sv. Petra a Pavla, kostol, Evanjelický kostol, kostol, Kostol sv. Jozefa (františkáni), svätého Jána Nepomuckého, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Evanjelický kostol, sv. Kríža, svätého Štefana, Evanjelický kostol, kostol, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, kostol, svätého Jána, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, kostol, svätého Michala, Evanjelický kostol, kostol, Pravoslávna cirkev

Kostol, Prešovský kraj:, 3 z 17

Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätej Panny Marie, Nanebovzatej Panny Márie, Kaplnka sv. Jána Bosca, svätého prorok Izaiáša, Ochrany presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätý Lukáš, Panny Márie ružencovej, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Ducha Svätého, kostol, Sv.Ježiš, svätého Ježiša, kostol, kostol, Zoslania Svätého Ducha, svätého Mikuláša, Kaplnka Panny Márie, Kalvársky kostol sv. Kríža, Svätej trojice, kostol, Svätý Peter a Pavol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, svätej Márie, Narodenia svätej Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, Židovská synagóga, kostol, kostol, svätého Františka, kostol, kostol, kostol, Farský kostol sv. Trojice, svätého Michala archanjela, svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, svätého Michala, Kostol Najsvätejsej Trojice, I. Posledná večera, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 4 z 17

II. Kristus na hore Olivovej, III. Kristus pred veľkňazom Annášom, Kostol sv. Jána Apoštola, kostol, Bazilika Navštívenia Panny Márie, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Ružencovej Panny Márie, sv.Anna, kostol, svätej Anny, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka sv. Rocha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, Svätého Cyrila a Metoda, svätého Vavrinca, kostol, svätého Kríža, kostol, Božieho milosrdenstva, svätého Petra, kostol, svätého Anjela strážcu, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Romualda, svätej Kataríny, kostol, Rímsko katolícky farský úrad, svätého Michala archaniela, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätej Uršule, Farský kostol všetkých svätých

Kostol, Prešovský kraj:, 5 z 17

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, svätého Martina, svätého Alexandra Nevského, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätý Martin, kostol, svätého Kríža, svätý Ján, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Kostol svätého Štefana, svätej Márie, svätej Márie, Zvonička, kostol, kostol, Všetkých svätých, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätej Paraskievy, kostol, Cirkev Bratská, kostol, svätých Petra a Pavla, svätej Anny, svätý Martin, Najsvätejšej Eucharistie, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, svätý Štefan, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Evanjelický kostol, kostol, kostol, svätého Kozmu a Damiána, IV. Sväté schody, XIV. Nanebovstúpenie Krista, XI. Ukladanie Krista do hrobu, X. Snímanie Krista z kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, XII. Zmŕtvychvstanie Krista, kostol, Mariánska kaplnka

Kostol, Prešovský kraj:, 6 z 17

V. Bičovanie Krista, Mariánska kaplnka P. M. Lurdskej, svätej Trojice, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, XIII. Kristus sa zjavuje apoštolom, VII. Kristus napomína plačúce ženy, svätej Márie, svätej Anny, kostol, Pokrov Prečistej Márie, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, VI. Ecce Homo a Korunovanie Krista, svätého Michala, archanjela, dom Nádeje, kostol, obetovania Pána, sv. Mária, VIII. Pribíjanie Krista na kríž, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, svätého Michala, archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Michala, Kostol svätej Heleny, kostol, kostol, svätého Michala, Povýšenia svätého Kríža, svätých Cyrila a Metoda, Sťatia svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, svätej Trojice, svätého Bazila Veľkého, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Ondreja, kostol, svätého Jána Evanjelistu, sv.Michal, svätého Vasiľa, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Evanjelický kostol, Chrám svätej trojice, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 7 z 17

svätého Michala, kostol, svätého Juraja, kostol, svätej Magdalény, Klaus - Synagóga sefardská, kostol, kostol, sv.Michal, svätej Trojice, Panny Márie Sedembolestnej, svätej Anny, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, svätý Kozma a Damián, svätý Kozma a Damián, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, svätej Panny Márie, Všetkých svätých, Gréckokatolický chrám presvätej Bohorodičky, kostol, Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám Nanebovstúpenia Pána, svätej Márie, Zbor svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kostol, Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, Fatimskej Panny Márie, kostol, Evanjelický a.v. Chrám Boží, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, svätý Mikuláš, svätého Štefana, svätého Juraja, svätého Ondreja, kostol, svätého Michala, svätého archanjela Michala, svätej Márie, kostol, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 8 z 17

svätej Márie, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, svätého Stanislava, Svätého Ducha, kostol, kostol, kostol, Matky Božej, svätých Petra a Pavla, svätej Márie, svätého Michala Archaniela, kostol, Chrám sv. Paraskevy, svätého pátra Pia, kostol, kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, svätého Tomáša, kostol, svätej Matky Božej, sv.Alžbety, Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky, Zvestovania Pána, svätej Terézie, kostol, svätejPanny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám sv. Michala Archanjela, svätej Marie, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, svätého Andreja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, Narodenia Panny Márie, Panny Márie, kostol, Kostol svätého Bartolomeja, svätého Vasiľa, sv. Petra a Pavla, svätého Juraja

Kostol, Prešovský kraj:, 9 z 17

kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, sv. Jána Krstiteľa, Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, kostol, Všetkých Svätých, kostol, svätý Jozef, svätého Mikuláša, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých Božích Svätých, svätého Michala, kostol, kostol, Synagóga, kostol, Pokrovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, svätých Kozmu a Damjana, kostol, východného obradu Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Všetkých svätých, kostol, chrám sv. Michala, svätého Michala, svätého Michala archanjela, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätej Panna Mária, svätej Kataríny Alexandrijskej

Kostol, Prešovský kraj:, 10 z 17

chrám sv. Michala, kostol, sv. Demeter, kostol, kostol, Dom Smútku, svätého Mateja, kostol, svätého Michal, svätého Krista Kráľa, kostol, kostol, Dom smútku Železník, Všetkých svätých, sv. Panna Mária, narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, obetovania Pána, svätého Demetera, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej, kostol, kostol, ECAV BJ Lukavica, kaplnka svätého Jána, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Kríža, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Doroty, kostol, svätej Rozálie

Kostol, Prešovský kraj:, 11 z 17

kostol, svätého Michala, Východného obradu Panny Márie, kostol, svätej Márie, božského Srdcea Ježišovho, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, narodenia Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Svätého Kozmu a Damiána, kostol, svätej Panny Márie, kostol, Božského Srdca Ježišovho, svätého Martina z Tours, kostol, kostol, kostol, svätého Kríža, kostol, svätého Demetera, svätého Michala, kostol, sv. Matky Božej, kostol, svätého Michala, svätého Demetera, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Svätého božieho tela, kostol, kostol, Evanjelický kostol, sv. Panna Mária, svätého Demetera

Kostol, Prešovský kraj:, 12 z 17

svätej Márie, kostol, kostol, kostol, ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, svätého Antona, kostol, kostol, kostol, kostol, Chrám Ochrany Presv. Bohorodičky, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Michala, kostol, svätých Kozmu a Damiána, Dom smútku, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, kostol, svätého Demetra, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Leonarda, svätého Imricha, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Lukáša, svätého Ducha, Nanebevstúpenie Pána, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, sv. Márie Ružencovej, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanielický kostol Železník, sv. Mária, svätej Márie Ružencovej, kostol, kostol, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala, svätej Margaréty, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 13 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, Katolický kostol Železník, svätá Margaréta, kostol, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie Magdalény, sv.Kríža, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Ružencovej panny Márie, svätých Petra a Pavla, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, Sv. Margaréta, Svätý Cyril a Metod, svätého Srdca Ježišvho, Najsvätejšie srdce Ježišovo, svätého Vojtecha, kostol, kostol, kostol, Všetkých Svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Matky Božej, Panny Márie, kostol, svätého Petra

Kostol, Prešovský kraj:, 14 z 17

Nanebavstúpenie Pána, Povýšenia svätého kríža, svätého Paraska, kostol, Matky Božej, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, svätej Márie, svätej Márie, svätého Krista kráľa, Panny Márie Kráľovnej, kostol, Svätý Cyril a Metod, svätej Kataríny Aleksandrijskej, Pokrovnej Panny Márie, svätých Kozmu a Damiána, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätého Michala, kostol, svätej Márie, kostol, Nanebovstúpenia Pána, Pokrovnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, svätej Márie, svätého Eliaša, kostol, kostol, kostol, sv. Michal, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, svätej Márie, svätých Kozmu a Damiána, kostol, svätej Márie, svätého Archanjela Michala, Kaplnka svätého Mikuláša, Ochrany Presvätej Bohorodičky

Kostol, Prešovský kraj:, 15 z 17

kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, svätej Paraskievy, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka mučeníkov, zosnutia presvätej bohorodičky, svätého Juraja, kostol, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, svätého Jozefa robotníka, Zvonica, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätej Márie, sv.Márie, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol, Povýšenie svätého Kríža, kostol, svätého Michala, svätého Ducha, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, Nanebovstúpenie Pána, kostol, kostol, svätého Andreja, kostol, kostol, svätého Paraska, svätého Petra, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Parasku, svätých Petra a Pavla, svätej Mučenice Paraskevi, Panny Márie, kostol, kostol, svätej Márie, Stretnutia Pána so Simeonom, Kostol svätého Michala archanjela

Kostol, Prešovský kraj:, 16 z 17

kostol, kostol, kostol, Svätého Michala, kostol, svätej Panny Márie, kostol, Kostol Nepoškvrneného srdca Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Kríža, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, sv.Paraska, Nanebovstúpenie Pána, svätého Michala, kostol, svätého Serváca, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol a.v., Očisťovanie Panny Márie, Pokrov prečistej Márie, svätého Ondreja, kostol, kostol, sv.Michal, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Mária, kostol, sv. Margity Antiochijskej, Cabovska Cirkev, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätej Panny Márie, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 17 z 17

Kostol Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, Kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Pokrovnej, kostol, svätého Michala, kostol, svätej Márie, svätého Demetra, veľkomučeníka, kostol, svätého Lukáša, kostol, svätého Šimona-Judy, kostol, svätého Kríža, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Rímsko katolícky farský kostol sv. Antona opáta a pustovníka, Chrám sv. Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

kostol inde

okres Bardejov (233x), okres Prešov (191x), okres Stropkov (135x), okres Vranov nad Topľou (112x), okres Sabinov (108x), okres Humenné (100x), okres Stará Ľubovňa (94x), okres Kežmarok (93x), okres Svidník (80x), okres Levoča (80x), okres Poprad (79x), okres Snina (62x), Prešov (45x), okres Medzilaborce (37x), mesto Vysoké Tatry (32x), Bardejov (27x), Poprad (24x), Spišské Podhradie (20x), Stropkov (19x), Levoča (18x), Vladiča (15x), Vranov nad Topľou (15x), Kežmarok (13x), Humenné (12x), Sabinov (12x), Stakčín (10x), Ľubica (10x), Mníšek nad Popradom (10x), Ľubovňa (9x), Stará Ľubovňa (9x)
kostol v okres Bardejov
kostol v okres Prešov
kostol v okres Stropkov

Podobné, Prešovský kraj:

3409x duchovno, 1400x kostol, 946x cintorín, 935x kríž, 122x kaplnka, 6x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Prešovský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://presovsky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.