Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » duchovno » kostol

Kostol, Prešovský kraj

Kostol v Prešovský kraj

V Prešovský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Prešovský kraj:, 1 z 17

Evanjelický kostol Najsvätejšej Trojice, svätého Františka z Assisi, Krista Kráľa, Chrám sv. Michala Archanjela, Bazilika narodenia Panny Márie, svätého Mikuláša, Konkatedrála Svätého Mikuláša, svätého Jakuba, Bazilika svätého Egidia, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, svätého Kríža, Kráľovnej Pokoja, Nový evanjelický kostol, Sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, drevená cerkev, Kalvária, Korunovanie Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, Kaplnka Svätého Jána, apoštola, kostol, kostol, Chrám Sv. Eliáša proroka, kostol, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 2 z 17

svätého Mikuláša, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, Evanjelický kostol, Kostol sv.Jána z Boha, Kláštor Redemptoristov svätého Stanislava s kostolom, svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Evanjelický filiálny kostol, navštívenia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, Svätých košických mučeníkov, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Katedrála svätého Martina, Svätého archanjela Michala, Farský kostol Narodenia Panny Márie, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Pútnická kaplnka sv. Kríža, Kostol svätého Juraja, Evanjelický kostol, Kostol Sv. Ladislava, Evanjelický kostol, Kostol sv. Petra a Pavla, Očisťovania Panny Marie, svätého Ondreja, kostol, Evanjelický kostol, Synagóga, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Kostol sv. Egídia, Evanjelický kostol, Kostol svätého Jána Krstiteľa, kostol, svätého Michala, archanjela, svätého Ladislava, svätého Salvatora, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Kostol sv. Jozefa (františkáni), kostol, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Štefana, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, Exercičný dom sv. Ignáca, svätého Jána, kostol, Blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, svätého Michala, Evanjelický kostol, kostol, Pravoslávna cirkev

Kostol, Prešovský kraj:, 3 z 17

Chrám povýšenia čestného a žovotodarného kríža, Evanjelický kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätého prorok Izaiáša, Kaplnka sv. Jána Bosca, Ochrany presvätej Bohorodičky, Nanebovzatej Panny Márie, kostol, svätej Panny Marie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, svätý Lukáš, kostol, kostol, Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky, Panny Márie ružencovej, Zoslania Svätého Ducha, Kaplnka Panny Márie, Sv.Ježiš, kostol, svätého Ježiša, Ducha Svätého, sv. Kríža, Kalvársky kostol sv. Kríža, Svätej trojice, Zvonička, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Židovská synagóga, kostol, Narodenia svätej Márie, Svätý Peter a Pavol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, svätého Štefana Uhorského, svätého Františka, svätého Michala archanjela, kostol, Farský kostol sv. Trojice, kostol, kostol, kostol, svätej Barbory, kostol, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, I. Posledná večera, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 4 z 17

II. Kristus na hore Olivovej, III. Kristus pred veľkňazom Annášom, Kostol Najsvätejsej Trojice, sv.Anna, svätej Anny, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, Kostol sv. Jána Apoštola, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Bazilika Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, Kaplnka sv. Rocha, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Petra, kostol, Svätého Cyrila a Metoda, kostol, kostol, svätého Anjela strážcu, kostol, svätého Kríža, Božieho milosrdenstva, svätého Vavrinca, kostol, kostol, kostol, svätého Romualda, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätého Michala archaniela, svätého Michala archanjela, svätého Ducha, kostol, svätého Alexandra Nevského

Kostol, Prešovský kraj:, 5 z 17

kostol, Farský kostol všetkých svätých, kostol, Rímsko katolícky farský úrad, svätej Kataríny, kostol, svätého Martina, kostol, Kostol svätej Uršule, kostol, svätého Kríža, Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický kostol, Kostol svätého Štefana, kostol, kostol, svätý Martin, svätý Ján, kostol, kostol, svätej Anny, Cirkev Bratská, kostol, svätý Martin, svätej Márie, kostol, svätej Márie, Všetkých svätých, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätej Paraskievy, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätého Kozmu a Damiána, kostol, svätý Štefan, Najsvätejšej Eucharistie, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, V. Bičovanie Krista, kostol, VIII. Pribíjanie Krista na kríž, kostol, VI. Ecce Homo a Korunovanie Krista, kostol, svätých Kozmu a Damiána, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätej Anny

Kostol, Prešovský kraj:, 6 z 17

XI. Ukladanie Krista do hrobu, sv. Mária, Ochrany Presvätej Bohorodičky, svätej Márie, XIII. Kristus sa zjavuje apoštolom, VII. Kristus napomína plačúce ženy, kostol, svätého Michala, archanjela, svätého Michala, archanjela, Mariánska kaplnka P. M. Lurdskej, kostol, kostol, XII. Zmŕtvychvstanie Krista, dom Nádeje, X. Snímanie Krista z kríža, IV. Sväté schody, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Trojice, Mariánska kaplnka, obetovania Pána, Pokrov Prečistej Márie, kostol, XIV. Nanebovstúpenie Krista, Najsvätejšej Trojice, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, Kostol svätej Heleny, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Povýšenia svätého Kríža, Kostol sv. Ondreja, Sťatia svätého Jána Krstiteľa, svätého Jána Evanjelistu, svätých Cyrila a Metoda, svätého Bazila Veľkého, svätej Trojice, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Chrám svätej trojice, sv.Michal, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Magdalény, svätého Michala, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 7 z 17

kostol, Klaus - Synagóga sefardská, svätej Anny, svätej Trojice, svätého Juraja, Panny Márie Sedembolestnej, sv.Michal, Evanjelický kostol, svätého Vasiľa, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätý Kozma a Damián, Chrám Nanebovstúpenia Pána, Všetkých svätých, Zbor svätého Jána Krstiteľa, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätej Panny Márie, kostol, Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda, Gréckokatolický chrám presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, svätý Kozma a Damián, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, Kostol Sv. Jána Krstiteľa, Fatimskej Panny Márie, kostol, svätého Martina, Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla, kostol, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätej Márie, Evanjelický a.v. Chrám Boží, kostol, kostol, kostol, svätého Stanislava, svätej Márie, Kostol sv. Cyrila a Metoda, kostol, svätého Michala, svätého Štefana, kostol, svätého Jána Krstiteľa, svätého Juraja, kostol, svätej Márie, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 8 z 17

svätý Mikuláš, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Ducha, kostol, svätého Ondreja, svätého archanjela Michala, Chrám sv. Paraskevy, svätejPanny Márie, Chrám Záštity Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Marie, Zvestovania Pána, kostol, Matky Božej, kostol, svätej Terézie, navštívenia Panny Márie, Chrám sv. Michala Archanjela, kostol, sv.Alžbety, svätých Petra a Pavla, svätej Márie, svätej Anny, kostol, svätej Matky Božej, kostol, kostol, kostol, svätého pátra Pia, svätého Michala Archaniela, kostol, kostol, svätého Tomáša, kostol, kostol, svätého Andreja, svätého Ladislava, kostol, kostol, kostol, svätého Jána, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, Synagóga, Panny Márie

Kostol, Prešovský kraj:, 9 z 17

svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol, Všetkých Svätých, kostol, sv. Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Pokrovej Panny Márie, kostol, svätého Imricha, Všetkých Božích Svätých, svätého Demetera, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Mikuláša, svätý Jozef, kostol, Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Juraja, svätého Vasiľa, kostol, kostol, sv. Jána Krstiteľa, Kostol svätého Bartolomeja, svätého Michala, kostol, sv. Panna Mária, kostol, Dom Smútku, kostol, svätého Mateja, svätého Michala, kostol, svätých Kozmu a Damjana, kostol, Všetkých svätých, chrám sv. Michala, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, svätého Michala archanjela, narodenia Presvätej Bohorodičky, svätej Panna Mária, kostol, svätého Jána Krstiteľa

Kostol, Prešovský kraj:, 10 z 17

svätého Michal, chrám sv. Michala, kostol, kostol, svätého Krista Kráľa, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, východného obradu Panny Márie, kostol, sv. Demeter, Dom smútku Železník, kostol, svätého Demetera, kostol, Panny Márie Kráľovnej, svätej Rozálie, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, narodenia Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, obetovania Pána, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, ECAV BJ Lukavica, kostol, svätého Michala, kostol, svätého Michala, kostol, božského Srdcea Ježišovho, svätého Michala, kaplnka svätého Jána, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 11 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Doroty, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Kríža, kostol, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Východného obradu Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Vavrinca, kostol, kostol, kostol, Svätého Kozmu a Damiána, Svätého božieho tela, kostol, kostol, kostol, svätého Leonarda, kostol, kostol, kostol, svätého Demetera, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, sv. Panna Mária, svätého Imricha, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, svätého Michala, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 12 z 17

kostol, svätého Demetera, svätého Kríža, Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, svätej Panny Márie, svätého Demetra, svätého Antona, Chrám Ochrany Presv. Bohorodičky, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, Dom smútku, svätého Michala, kostol, svätého Demetera, kostol, svätého Martina z Tours, svätej Márie, kostol, kostol, sv. Matky Božej, ochrany Presvätej Bohorodičky, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie Magdalény, kostol, kostol, svätého Vojtecha, kostol, Katolický kostol Železník, kostol, svätého Michala, kostol, Nanebevzatia Panny Márie, kostol, Všetkých Svätých, kostol, Sv. Margaréta, Evanielický kostol Železník, svätá Margaréta, kostol, kostol, sv.Kríža, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 13 z 17

kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, Svätý Cyril a Metod, kostol, Ružencovej panny Márie, kostol, kostol, sv. Mária, svätej Margaréty, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, sv. Márie Ružencovej, kostol, svätého Srdca Ježišvho, Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Nanebevstúpenie Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, Najsvätejšie srdce Ježišovo, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Márie Ružencovej, kostol, Pokrovnej Panny Márie, sv. Michal, Nanebovstúpenia Pána, kostol, kostol, kostol, Nanebavstúpenie Pána, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 14 z 17

kostol, svätého Paraska, kostol, kostol, svätej Kataríny Alexandrijskej, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, kostol, svätého Krista kráľa, kostol, kostol, Matky Božej, Povýšenia svätého kríža, Panny Márie Kráľovnej, svätej Márie, Pokrovnej Panny Márie, svätého Petra, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, svätého Michala, kostol, kostol, Matky Božej, svätej Márie, kostol, svätej Márie, svätej Márie, kostol, kostol, svätého Eliaša, svätej Márie, Svätý Cyril a Metod, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, svätej Kataríny Aleksandrijskej, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Paraskievy, kostol, svätej Márie, svätého Michala Archanjela, svätého Archanjela Michala, kostol, zosnutia presvätej bohorodičky, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 15 z 17

svätého Michala, Ochrany Presvätej Bohorodičky, Božského srdca Ježišovho, svätého Juraja, Zvonica, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Jozefa robotníka, svätej Márie, Ochrany Presvätej Bohorodičky, kostol, kostol, svätej Márie, kostol, Kaplnka svätého Mikuláša, Kaplnka mučeníkov, Nanebovstúpenie Pána, kostol, kostol, svätej Márie, sv.Márie, kostol, svätej Márie, kostol, kostol, Navštívenia Panny Márie, Povýšenie svätého Kríža, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, Sedembolestnej panny Márie, svätej Trojice, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, svätého Parasku, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Michala archanjela, kostol, kostol, sv.Paraska, Panny Márie, svätej Márie, svätej Panny Márie, kostol, svätej Mučenice Paraskevi, kostol, kostol, kostol

Kostol, Prešovský kraj:, 16 z 17

Stretnutia Pána so Simeonom, svätého Paraska, svätého Petra, Kostol Nepoškvrneného srdca Panny Márie, svätého Michala, svätého Serváca, Svätého Michala, kostol, kostol, Nanebovstúpenie Pána, kostol, kostol, kostol, svätého Andreja, svätého Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Svätého Kríža, svätých Kozmu a Damiána, kostol, svätej Márie, Cabovska Cirkev, kostol, kostol, svätého Michala, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, sv. Margity Antiochijskej, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol a.v., Očisťovanie Panny Márie, svätého Ondreja, kostol, kostol, sv.Michal, kostol, kostol, Pokrov prečistej Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Pokrovnej, kostol, svätého Mikuláša, kostol, svätých Kozmu a Damiána, svätej Márie, kostol, Ružencovej Panny Márie

Kostol, Prešovský kraj:, 17 z 17

svätého Michala, kostol, kostol, kostol, svätej Panny Márie, kostol, kostol, Kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, kostol, Kostol Premenenia Pána, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, svätého Lukáša, kostol, kostol, Rímsko katolícky farský kostol sv. Antona opáta a pustovníka, svätého Kríža, Chrám sv. Michala, kostol, kostol, svätého Demetra, veľkomučeníka, svätej Márie, svätého Šimona-Judy, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Rodiny, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, Krista Kráľa

kostol inde

okres Bardejov (233x), okres Prešov (189x), okres Stropkov (135x), okres Vranov nad Topľou (112x), okres Sabinov (109x), okres Humenné (100x), okres Stará Ľubovňa (94x), okres Kežmarok (93x), okres Svidník (80x), okres Levoča (80x), okres Poprad (78x), okres Snina (62x), Prešov (45x), okres Medzilaborce (37x), mesto Vysoké Tatry (32x), Bardejov (27x), Poprad (24x), Spišské Podhradie (20x), Stropkov (19x), Levoča (18x), Vranov nad Topľou (15x), Vladiča (15x), Kežmarok (13x), Sabinov (12x), Humenné (12x), Stakčín (10x), Ľubica (10x), Mníšek nad Popradom (10x), Breznička (9x), Stará Ľubovňa (9x)
kostol v okres Bardejov
kostol v okres Prešov
kostol v okres Stropkov

Podobné, Prešovský kraj:

3401x duchovno, 1398x kostol, 945x cintorín, 930x kríž, 122x kaplnka, 6x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Prešovský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://presovsky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.