Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » príroda » vrch

Vrch, Prešovský kraj

Vrch v Prešovský kraj

V Prešovský kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Prešovský kraj:, 1 z 17

Gerlachovský štít, Šimonka, Lomnický štít, Gerlachovská veža, Kremenec, Pyšný štít, Malý Pyšný štít, Smrekovica, vrch, Prostredný Mengusovský štít, Valentková, Kohút, Malé Rysy, Havran, Vyšný kostúr, Vyšný kostúr, Vysoké Skalky, Hincova veža, Veľký Žabí štít, Šľachovky, Hrubý štít, Slavkovský štít, Volia veža, Východná Slavkovská veža, Mlynár, Batizovský štít, Zlomisková veža, Malý Kežmarský štít, Hlúpy, Huncovský štít, Veľká Granátová veža, Kežmarský štít, Temnosmrečinská veža, Malá Ľadová veža, Terianska veža, Jahňací štít, Rysy, Bradavica, Tichý kopec, Ťažký štít, Malá Granátová veža, Kasprov vrch, Ľadový štít, Predný Holý vrch, Svišťový štít, Dromedárov chrbát, Baranie rohy, Kôprovský štít, Veľká kopa, Široká veža, Končistá, štít Nad Zeleným, Patria, Veľká Vidlová veža, Slavkovský nos, Prostredné Jatky, Široká, Jastrabia veža, Popradský Ľadový štít, Malý Mlynár

Vrch, Prešovský kraj:, 2 z 17

Javorová kopa, Ždiarska vidla, Malý Javorový štít, Zadný Gerlach, Javorový štít, Zadný Ľadový štít, Kotlový štít, Malý Muráň, Lavínový štít, Litvorový štít, Východná Vysoká, Západná Slavkovská veža, Predná Bašta, Veľká Ľadová veža, Kačacia veža, Tupá, Muráň, Štrbský štít, Vysoká, Poľská Tomanová, Hlinská veža, Kolový štít, Veľká Brdárova grapa, Zmrzlá veža, Ihla v Ostrve, Suchý vrch, Zadné Jatky, Druhý Mních, Nižná Barania strážnica, Divá veža, Kriváň, Čierny štít, Kláštorná hora, Velický štít, Rumanov štít, Zámky, Ostrý štít, Nový vrch, Sivá Brada, Štrbské Solisko, Hrubá veža, Brdárova zvonica, Bujačí vrch, Snehový štít, Veľká Capia veža, Snežné kopy, Kupola, Veža nad Prielomom, Chlapík, Rysy, Hrubý vrch, Zlobivá, Kozí štít, Veľký Mengusovský štít, Čierna hora, Rovienková veža, Velická kopa, Predné Solisko, Liptovská veža, Nemecká hora

Vrch, Prešovský kraj:, 3 z 17

Kamenná lúka, Kresanica, Veľké Solisko, Čubrina, Kvetnicová veža, Malá Bašta, Hranatá veža, Štrky, Snehová strážnica, Svinka, Weszterov štít, Kňazová, Veľká Svišťovka, Štôlska veža, Krajná Kopa, Malý Kriváň, Ostrva, Sedielková kopa, Malá Končistá, Dvojitá veža, Rozpadlá kopa, Ostrá veža, Vrchriečky, Rohatá veža, Svišťovky, Malé Solisko, Spádová kopa, Tichý vrch, Veterný vrch, Satan (N), Jamská kopa, Krátka veža, Čierťaž, Furkotský štít, Rabštín, Vysoká, Minčol, Kozí kameň, Gánok, Všiváky, Žabí kôň, Mariánska hora, Czeremcha, Hlina, Malý Baboš, Malkovská hôrka, Na Tábore, Tomanowe Stoły, Borsuczyny, Brezie, Holica, Bachureň, Kotník, Bukovská hôrka, Stebnícka Magura, Brezová, Baňa, Durbaszka, Rydoszowa, Na Skalku

Vrch, Prešovský kraj:, 4 z 17

Magurica, Kama, Špica, Stavenec, Hincova vežička, Suchá kopa, Tomanowa Kopa, Hrúbky, Vihorlat, Žabia veža, Hladký štít, Ťažká veža, Malý Žabí štít, Veľká dračia hlava, Prostredná kopa, Svinica, Vysoký grúň, Nefcerská veža, Prostredný Goričkový vrch, Malý Ľadový štít, Goričkova kopa, Predná Vrkolačka, Žabí Mních, Packova Kýčera, Slavkovská kopa, Žabia kopa, Kondratova kopa, Kôpky, Predná Javorová veža, Hrubá kopa, Barvienky, Velká Javorová veža, Humbierk, Predné Jatky, Hrebienok, Malolučniak, Rohatá vežička, Chovancov vrch, Ondrejova veža, Kamence, Prostredný hrot, Kobylí vrch, Kalnica, Senná kopa, Malý Kostol, Hrabľová, Belianska kopa, Janovská hora, Žabí vrch, Plešný vrch, Ošarpance, Nad Bukovinskou horou, Horvátov vrch, Šibeničná hora, Suchý vrch, Úplaz, Guľatý kopec, Kopa brán, Mengusovský Volovec, Ovčie vežičky

Vrch, Prešovský kraj:, 5 z 17

Eliášovka, Temniak, Stežky, Stykovica, Kostolík, Siminy, Ondalík, Čiernuška, Čierťažík, Lieštiny, Černiny, Fircová, Hajdošík, Pivnica, Satan (S), Balážka, Čierna hora, Hrabiny, Radový, Kadlubný, Modrenina, Širkáň, Šibeň, Svíbová, Hanovo, Lažna Skala, Príkry, Ďurkovec, vrch, Lysá, Zadné Bandovce, vrch, Čelo, Pľaša, Borsukov vrch, Hubková, vrch, Dlhá, Javorina, Zadný vrch, Hyje, Zimná hora, Kuria hora, Ihla, Čergov, Byrotka, Oblík, Bielová, Paseky, Čierna hora, Ivanov vrch, Hrb, Parcelačky, Studené, Janovo, Janovo, Úboč, Mak, Breziny, Žbír

Vrch, Prešovský kraj:, 6 z 17

vrch, Kocákov, Stráň, Šarišská hora, Vysoká, Lokšaň, Ševcov vrch, Drobná veža, Bobálov vŕšok, Hrb, Snehová veža, Veľká Házička, Zadný Holý vrch, Hricová, Žltá stena, vrch, vrch, Brija, Faixová skala, Vysoký grúň, vrch, Vtáčnik, Jahnence, Skalné vráta, Zadný Oštep, Príslop, Pfinnova kopa, Petríkov vrch, vrch, Veľký Kostol, Stoly, Jahňacia vežička, vrch, Veľká hora, Hriňova hora, Zadný vrch, Havrilová, vrch, Štefan, Nový vrch, Čierny vrch, Krajný Holý vrch, Vráta, Malá Svišťovka, Žeruchová veža, Lomnický hrb, Galová, Puláň, Kvetnica, Malá Snehová veža, Chovanec, Diel, Strelecká veža, Žľabina, vrch, vrch, Pálenica, vrch, Javorinka, Hančová

Vrch, Prešovský kraj:, 7 z 17

Bujačí vrch, Krížna, Vysoká, Belasá veža, Repisko, Na Kamenci, Tokáreň, Paseky, Priečna veža, Sokolia veža, Legan, Grešová, Liptovská Tomanová, Syrová hora, Pfinnkova kopa, Vitkuľa, Malá Brdárova grapa, Kráľovec, Ostré, Lieskovec, Horaňa, Chomov hŕbok, Chmúrna veža, Gáflovka, Lazy, Črchľa, Kôprovská veža, Javorník, Krúžky, Čierťaž, Skala, Lenivý vrch, Holý vrch, Burdyla, vrch, vrch, Hrádok, Surovec, vrch, Vyšná priehyba, Holica, Tisovka, Gombošov vrch, Veľký Krížny kopec, Dúbrava, vrch, vrch, Tri kopce, vrch, vrch, Ketele, Zadná kopa, Nižné Zámky, Grúň, Doštianka, Košiar, vrch, Muránik, Hora, Muránik

Vrch, Prešovský kraj:, 8 z 17

vrch, vrch, Rogová, Magura, Baldovská hora, vrch, vrch, Drieňová, Chlm, Pustá stráž, Stredný vrch, vrch, Zadná hora, Opálené, Jereňaš, Predná Pustá veža, Kýčera, Mohyla, Búčie, Tylkova veža, Burdyla, Malý hrot, vrch, Hincova kopka, vrch, Spišský štít, Vysoký vrch, vrch, Čirov vrch, Soľanka, Veľké kôpky, Čierna hora, Čierťaž, Čubrinka, Martinovo, Nižná priehyba, Hardín, Košariská, vrch, Zadný grúň, Veža železnej brány, Novina, Slavkovská vyhliadka, Skorkovec, Rinias, vrch, Veža nad kolibou, Žltá veža, Repisko, Veľká Lomnická veža, Krúžok, Kačací mních, vrch, Bielovodská veža, Veľká Garajova kopa, Prostredné Jatky, Hanušovská kopa, Dubinky, Zbojnícka kopa, Krátka

Vrch, Prešovský kraj:, 9 z 17

vrch, Lysáková, Záturňa, Lesík, Ostrá, vrch, Hradisko, Klin, Skorkovec, Drieňová, vrch, vrch, Michalova hora, Prašivok, Veľký Baboš, Žabí Javorový vrch, Andrejcová, Šalková, Dračie pazúry, vrch, Kalejová, vrch, Spálený vrch, Smrečiny, vrch, Holiak, Kačací štít, Zlomené, Panská hoľa, vrch, Končistý vrch, Skalka, Pánska Hoľa, Koreň, vrch, Kozia stráž, Predná hora, vrch, Barancová, Kolibisko, Viničky, Grúň, Hincova veža, vrch, Dzurová, Chrasť, Za Komanovou, Drúk, Slaný hrb, Štíty, Ščob, Hradisko, Holica, Malinová hora, Liesky, vrch, Urdovo, Ostrý hrb, Kýčera, Grúň

Vrch, Prešovský kraj:, 10 z 17

Velický zub, Krížová hora, Slavkovská výhliadka, Ušatá veža, Grúnik, Zbojnícka skala, Debrianske, Valaská, Tupý hrb, Zadná Ostrva, Na horu, Ostrý vrch, vrch, Závrch, Rimákov vrch, Uhliská, Hampľová, Čierna hora, Grúň, Vyšná Zemrovka, Lazy, Spálený vrch, Kyselka, Kohútov, Rožok, Ždiar, Košiare, Hôrka, Pahorok, Vyšná rúbaň, Lazný vrch, Capie veže, vrch, Bukovec, Predná Ostrva, Pohorelica, Vysoký vrch, vrch, Lipovina, Uhlisko, Diaľna, Podomok, Hrnčiarky, Bukovinka, Vysoký vrch, Poľana, Klenová, Stráň, Nad Remetovou, Koreň, Ker, Smolník, Šikovka, Za hájom, Červený kameň, Frankovská hora, Kováčová, Briačica, Hora, Mošník

Vrch, Prešovský kraj:, 11 z 17

Hrnčiarka, Matovka, Kamenná, Dranec, Čierna hora, Malý Smolník, Kamenná, Kamenec, Čarnušová, Stráň, Briežky, Rajsova hora, Kukura, Medvedie vrchy, Grúň, Stavenec, Suchá hora, Plieška, Jackova hora, Marmon, Hrabovská hora, Zvezlá, Kolová hora, Jaseňovský vrch, Šaturčanec, Vínna hora, Jarabinská, Smrečiny, Poloň, Prokopec, Panský vrch, Dielnica, Stĺpec, Parilov, Spádik, Krížový vrch, Lysá hora, Slodičovský vrch, Dlhá medza, Hradská, Sitárovka, Lazčík, Kýčera, Brúsy, Borsučiny, Uhlisko, Uhliská, Brezový kopec, Javorie, Fontrič, Vlčia hora, Vysoký vrch, Zajarčište, Kvasník, Jazerec, Jasova skala, Jedlinky, Dielnica, Banské, Adamova hora

Vrch, Prešovský kraj:, 12 z 17

Bučina, Veľká Kýčera, Lechová, Skalné, Vysoké, Ščob, Bukovina, Panská Kýčera, Pustá hora, Domanské, Ráztoky, Veža, Široký vrch, Kasovka, Slavkovský vrch, Dlhá hora, Peroła, Fontrič, Biľová, Smrekovec, Šibeničná hora, Veľká skala, Pašková, Kalidlo, Vysoká, Ščoby, Ostrý vrch, Kotová, Veľká Dubina, Ščob, Kobylia hlava, Panský vrch, Bodrova hora, Cigánka, Košariská, Cham, Podruša, Nemecký vrch, Topoľky, Barich, Jasova skala, Úboč, Najhy, Kopanica, Bystrý hrb, Kutivŕšky, Prostredný hrb, Halkovské, Patria, Lánsky vrch, Vrch, Wierch Muchów, Bakunová, Obrúbané, Kýčera, Muchova hora, Medvedia, Vysoký vrch, Stavenec, Kochman

Vrch, Prešovský kraj:, 13 z 17

Hora, Čierťaž, Chrasť, Kuligura, Somčiská, Vysoká Kýčera, Rozdiel, Forgáčka, Hora, Lesík, Aksamitka, Homôľka, Krajná hora, Vysoká, Strop, Pálenica, Krížov, Rígeľ, Ostrý vrch, Nízka hora, Kuzmov hrb, Vyšný Kozí hrb, Lipovica, Brezov, Kotlička, Hriňova hora, Okrúhly hrb, Timofejka, Slížov, Smrekovica, Kamenná, Okruhliak, Cigerník, Čiapka, Kochanovské, Kamienok, Ostrá, Hrb, Ňagovec, Lysá, Stavenec, Hora, Kameň, Matovec, Čiernohuzec, Dubník, Marková, Stredný vrch, Ždiar, Hrb, Grúň, Buková, Kaštielik, Kytkaňa, Chmeľov, Kobylovec, Javorinka, Húšťavy, Sunderov vrch, Osemprutý vrch

Vrch, Prešovský kraj:, 14 z 17

Grapy, Čistý diel, Medvedia, Čierna kopa, Hŕbok, Stredný vrch, Zlatá hora, Baba, Zbojnícky stôl, Fakľovka, Kalinec, Dubina, Veľká Kýčera, Kamenec, Mäsiarske, Paledovka, Ľadovisko, Záruba, Hučok, Zajačia hora, Dúbrava, Pacutová, Ostrý vrch, Tŕstie, Čuba, Vysoká, Spúšťadlo, Bišar, Hliny, Hrča, Vysoká, Heje, Javorník, Korytisko, Chrasť, Vlčie, Hliny, Mamrich, Okrúhla, Šibeník, Anna, Tatárka, Kyjovec, Tri chotáre, Kalvária, Pahorky, Obšar, Nad Černovou, Chabzdová, Peklisko, Krivý javor, Ostrý hrb, Javorník, Beskyd, Široká, Čertovica, Červelík, Grúnik, Jaseňovec, Hlinné

Vrch, Prešovský kraj:, 15 z 17

Medvedelica, Veľký Kruh, Lesík, Brezina, Kráľová, Malcovo, Štefanovský vrch, Dielec, Galia, Šadrovka, Rimbarová, Zbojnícka, Skalné, Javorina, Kýčera, Slnečný vrch, Predný vrch, Veľká Javorina, Voľa, Rúrna, Inovec, Skala, Zajačia hora, Kýčera, Stádlo, Hríbová, Tri kopce, Skory, Kruh, Stavenec, Ščerbovka, Kameň, Vrch, Veľká Javorina, Tehelný kopec, Grúň, Diel, Kamenná hora, Banisko, Vysoká, Suchá hora, Jarčiská, Hrabienka, Fedkov, Cibák, Príslop, Sokolia skala, Michalička, Šajba, Vrch, Osí vrch, Vyše dolín, Čonkáš, Stašková, Suchý vrch, Kýčery, Ščerbova hora, Gregorová, Macková, Koza

Vrch, Prešovský kraj:, 16 z 17

vrch, Okrúhla, Zámčisko, Bujalov vrch, Vysoký vrch, Kračinová, Lesíky, Kamenec, Nežabec, Hrebovka, Vysoká hora, Kozinec, vrch, Brdárová, Kolesovka, Kušlajta, Budanová, Stredná hora, Široký vrch, Predné hory, Kozia, Grúnik, Lazčík, Vrátna, Žobrák, Ostrá hôrka, Dzuranov, Chrástka, Patria, Dolina, Strihovská poľana, Kopytovka, Veľká, Jasieniki, Nad dolinkou, Rysová, Sedlo, Vyšniansky vrch, Sabatowski Wierch, Ostrá, Dvoriská, Holý vrch, Baňa, Jedľovec, Ščerbova hora, Kamenec, Laz, Babia, Grúň, Vysoká hora, Úboč, Liberbarek, Končistý vrch, Čolgoš, Fujov, Plánce, Marduňa, Nízka hora, Lazy, Suchý vrch

Vrch, Prešovský kraj:, 17 z 17

Nižná Baňa, Smreczyński Wierch Wyższy, Kutlík, Za bučkami, Ďapalovský vrch, Vondovec, Havraní vrch, Dzurková, Suchý vrch, Kozí hrb, Bukovina, Široká, Zobraná, Bystrá, Ostrý vrch, Horbáľová, Vínny vrch, Sosniny, Srnová, Čopánka, Ščamber, Škaredé, Vápno, Veľký Brusný vrch, Grúň, Homôľka, Tlstý, Rohuľa, Lysá hora, Jakubovianska hora, Zámok, Cibák, Strieborná hora, Solisko, Veľký Hrašov, Sušková, Griglova roveň, Záruby, Diel, Platy

vrch inde

okres Poprad (448x), mesto Vysoké Tatry (310x), okres Humenné (190x), okres Bardejov (180x), okres Snina (164x), Štrbské Pleso (159x), okres Stará Ľubovňa (158x), Tatranská Javorina (147x), okres Prešov (136x), okres Kežmarok (131x), Tatranská Lomnica (121x), okres Svidník (109x), okres Sabinov (106x), okres Levoča (99x), okres Medzilaborce (94x), okres Vranov nad Topľou (76x), okres Stropkov (65x), Starý Smokovec (57x), Liptovská Teplička (53x), Valaškovce (48x), Stakčín (45x), Levoča (44x), Štrba (34x), Ľubica (31x), Tichý Potok (24x), Valaškovce-Sever (23x), Lesnica (23x), Jakubany (23x), Zboj (22x), Bardejov (21x)
vrch v okres Poprad
vrch v mesto Vysoké Tatry
vrch v okres Humenné

Podobné, Prešovský kraj:

2749x priroda, 1886x vrch, 479x prameň, 168x výhľad, 134x sedlo, 35x vodopád, 26x jaskyňa, 14x kameň, 7x prepadlina
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Prešovský kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://presovsky-kraj.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.