Cesta: OMA » Slovensko » Východné Slovensko » Prešovský kraj » vzdelanie

vzdelanie v Prešovský kraj

vzdelanie

460x základná škola, 150x skôlka, 27x univerzita, 20x stredná škola, 8x autoškola

vzdelanie

Vzdelanie v Prešovský kraj

V Prešovský kraj sa nachádza 665 kusov vzdelanie.

vzdelanie inde

okres Prešov (194x), Prešov (141x), okres Bardejov (80x), okres Humenné (55x), okres Vranov nad Topľou (48x), okres Poprad (45x), okres Kežmarok (41x), okres Sabinov (39x), okres Levoča (35x), okres Stará Ľubovňa (34x), okres Snina (31x), okres Svidník (30x), Humenné (28x), Bardejov (23x), Snina (22x), Levoča (21x), okres Stropkov (19x), Kežmarok (19x), Solivar (17x), Poprad (16x), Sídlisko 3 (15x), okres Medzilaborce (14x), mesto Vysoké Tatry (14x), Vranov nad Topľou (12x), Stará Ľubovňa (10x), Svidník (10x), Ľubovňa (10x), Veľký Šariš (9x), Lipany (9x), Ľubica (8x)

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 1 z 12

Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Základná škola s materskou školou Veľký Slavkov, Súkromná základná škola Deutsch-Slowakische Akademien Prešov, Základná škola s MŠ Nižné Ružbachy, Materská škola Antona Prídavka, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten, Základná škola s materskou školou, Základná škola Sabinov, ZŠ Budovateľská, Základná škola Slovenská Kajňa, Spojená škola bl. biskupa Gojdiča - CZŠ s MŠ a gymnázium, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou, Základná škola Batizovce, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou, Cirkevná základná škola sv.Demetra, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Základná škola Uzovský Šalgov, Základná škola, Ulica študentská, Materská škola Uzovský Šalgov, Základná škola s materskou školou, Materská škola pri základnej škole Fintice, Základná škola, Materská škola Volgogradská, Základná škola s materskou školou Hermanovce, Materská škola, Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Základná škola s materskou školou, Základná škola Československej armády, Súkromná základná umelecká škola DAMA, Základná škola s materskou školou Lipovce, Súkromná materská škola Včielka, Základná škola Holčíkovce, Materská škola, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Súkromná základná škola pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Jazyková škola Helen Doron Prešov, Stredná priemyselná škola stavebná, Materská škola Haburská, Autoškola Plus, MŠ Čapajevova, Súkromná materská škola a detské jasle Drobček, Materská škola Juh, SOŠ služieb - stredisko praktického vyučovania, bezbarierový prístup, Gymnázium Cyrila Daxnera, Súkromná materská škola Čarovný zvonček, Základná škola s materskou školou Námestie Kráľovnej pokoja, Stredná odborná škola podnikania a Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou, Spojená škola Matice slovenskej Prešov, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity, Základná škola Májové námestie, Gymnázium Jána Adama Raymana, Montessori cesta o.z., Základná škola, Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry, Základná umelecká škola Tatranská Lomnica, AUTOŠKOLA SMILE

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 2 z 12

Stredná odborná škola hotelová, Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Základná škola Drienov, Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Základná škola s materskou školou, Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej - SOŠ elektrotechnická a gymnázium, Gymnázium sv. Moniky, Základná škola Mirka Nešpora, Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, Súkromná obchodná akadémia, Základná škola, Fakulta výrobných technológií TUKE, Súkromná základná umelecká škola ELBA, Základná umelecká škola Jána Pöschla - elokované pracovisko, Pedagogická a sociálna akadémia, Gymnázium Terézie Vansovej, Základná škola Važecká, Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Základná škola Lúčna, Materská škola Štrba, Stredná priemyselná škola Snina, Základná škola s materskou školou, Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Prešov, Základná škola Prostějovská, Základná škola Štrba, Súkromná materská škola ELBA, Základná škola Šmeralova, Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, Základná škola Bajkalská, Rusínska materská škola Kolysočka, Stredná odborná škola technická Prešov, Spojená škola internátna, Súkromná spojená škola European English School, Súkromná základná umelecká škola Miroslava Kobeláka - tanečný odbor, Špeciálna základná škola, Základná škola Bernolákova, Hotelová akadémia, Základná škola Sibírska, Obchodná akadémia, ZŠ Ľubotice, Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov, Gymnázium Konštantínova 2, ZUŠ Mikuláša Moyzesa - Elokované pracovisko Sídlisko 3, Súkromná stredná odborná škola ELBA, Základná škola, Spojená škola internátna, Základná škola s materskou školou Kamienka, ZUŠ Mikuláša Moyzesa - Elokované pracovisko Štefánikova, Škola umeleckého priemyslu Prešov, MŠ Budovateľská, Stredná odborná škola služieb, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Základná umelecká škola, Základná škola Komenského, Základná umelecká škola Jána Pöschla, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná priemyselná škola technická

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 3 z 12

skôlka, Základná škola Kúpeľná, Základná škola Lesnícka Prešov - Solivar, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Súkromné športové gymnázium ELBA, Spojená škola Mierová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Materská škola Jurkovičova, Základná škola s materskou školou Gerlachov, Materská škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Juh, Spojená škola, Materská škola Budovateľská, Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Základná škola s materskou školou Plaveč, Odborné učilište internátne, Stredná odborná škola lesnícka, Hotelová akadémia Prešov, Materská škola Važecká, Základná škola s Materskou školou, Materská škola, Materská škola Sabinovská, Pravoslávny kňazský seminár, Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity, Materská škola Bratislavská, Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa, stredná škola, Stredná zdravotnícka škola, Stredná zdravotnícka škola, Materská škola Bajkalská, Materská škola Kráľovnej pokoja, MŠ Sládkovičova Prešov s vyučovacím jazykom ukrajinským, Materská škola Čergovská, Základná škola s Materskou školou Orlov, skôlka, Prešovská univerzita v Prešove, Mamajáčik, 6. Základná škola s materskou školou, Gymnázium Leonarda Stöckela, Materská škola Hviezdoslavova, Materská škola, Materská škola, Cirkevná spojená škola, Cirkevná základná škola s materskou školou sv.FAUSTÍNY, Autoškola Delňa, MŠ Trojlístok, Materská škola a detské jasle Bernolákova, Stredisko praktického vyučovania, École primaire, SOŠ gastronómie a služieb, Detské centrum Simba, Stredisko praktického vyučovania, Súkromné gymnázium DSA Sabinov, Obchodná akadémia, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Stredisko praktického vyučovania, Základná škola s materskou školou v Kamenici nad Cirochou, Základná škola, Stredná odborná škola remesiel a služieb, ZŠ Kukučínova

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 4 z 12

Základná škola, Námestie Štefana Kluberta, základná škola, Praktická škola internátna, Braille school, Spojená škola internátna, Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna, ZUŠ Alexandra A. Ljubimova, Základná umelecká škola, VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia, Gymnázium sv. Moniky, Spojená škola, Spojená škola internátna, Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna a odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne, Základná umelecká škola, SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, základná škola, Obchodná akadémia, Evanjelické kolegiálne gymnázium, základná škola, Cirkevná základná škola sv. Juraja, Auly a posluchárne Pedagogickej fakulty, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, základná škola, Stredná pedagogická škola v Levoči, Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Základná škola Francisciho 11 Levoča, Základná škola, Základná škola s Materskou školou Štefana Náhalku, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Základná škola Sídlisko II, ZUŠ, Spojená škola, Špec. základná škola, Autoškola Šváby, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, základná škola, Autoškola Dunajčan, Materská škola Československej armády, Celouniverzitné edukačné a výcvikové stredisko Domaša - Valkov, Unipolab, MŠ Dukelských hrdinov, Special institute, Stredná odborná škola, Materská škola, Základná škola Kežmarok, základná škola, základná škola, Špeciálna materská škola internátna, základná škola, základná škola, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, základná škola, ZŠ Komenského, III. ZŠ Konštantinova a Gymnázium, základná škola, základná škola, Hotelová akadémia Otta Brucknera, SOŠ dopravná, Elokované pracovisko Súkromná Spojená Škola Beila voda 2, Kežmarok (organizačná zložka Súkromná stredná odborná škola)

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 5 z 12

Stredná odborná škola drevárska, Gymnázium, Ul. Dominika Tatarku, Súkromná hotelová akadémia, Materská škola Tatranská Lomnica, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, skôlka, Stredná odborná škola dopravná Prešov, Materská škola, Aula 103, Katolícka univerzita, Evanjelické lýceum, Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Materská škola Fraňa Kráľa, Materská škola Zemplínska, ZŠ Levočská, skôlka, základná škola, skôlka, Gymnázium sv. Františka Assiského, základná škola, základná škola, Spojená Škola Štefánikova 64, ZŠ Šrobárova, základná škola, základná škola, Stará škola, základná škola, SSOŠ pôšt a telekomunikácií, základná škola, Základná škola Gašpara Haina, základná škola, ZŠ Vinbarg, Gréckokatolícky kňazský seminár bl. Petra Pavla Gojdiča, základná škola, Stredná odborná škola polytechnická, Aula Michala Bosáka, základná škola, Súkromná materská škola Bobrík, základná škola, Základná škola Jána Švermu, základná škola, skôlka, Základná škola Francisciho, Cirkevná základná škola sv. Egídia, základná škola, základná škola, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, základná škola, základná škola, Fakulta humanitných a prírodných vied, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Hrnčiarska, Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univezity, Materská škola, Stredná odborná škola technická, ZUŠ

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 6 z 12

Poly Trade - Škola športovej gymnastiky, základná škola, základná škola, základná škola, Škola v prírode, SOŠ Elektrotechnická, základná škola, Základná škola Poprad-Matejovce, Združená stredná umelecká škola, Základná škola Kudlovská, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, MŠ, K. Kuzmányho 41, Základná škola Laborecká, Materská škola Dargovských hrdinov, Hospodársky pavilón B, Základná škola Pugačevova, ZŠ s MŠ sv. Kríža, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Jedáleň, Hospodársky pavilón A, základná škola, základná škola, Telocvičňa A, Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, základná škola, Vyšné Ružbachy, SOŠ, základná škola, Materská škola Mirka Nešpora 22, Základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ Antona Cígera, Stredné odborné učilište, Súkromná MŠ, základná škola, Základná umelecká škola - výtvarný odbor, elokované pracovisko, základná škola, základná škola, Fakulta športu Prešovskej univerzity, Materská škola Solivar, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, Základná škola Nová Ľubovňa, Škola v prírode, Gymnázium, skôlka, ZŠ Záhradné, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Materská škola Družstevná, Rektorát Prešovskej univerzity, Aula E203 Auditorium Magnum

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 7 z 12

ZUŠ - tanečný odbor, Metodicko-pedagogické centrum, Materská škola Kráľovnej pokoja - Detašované pracovisko Sekčov, základná škola, základná škola, ZŠ Veľký Lipník, ZUŠ v Lipanoch - Hudobný odbor, Základná škola s materskou školou, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu, základná škola, Súkromná materská škola Tobias, Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, základná škola, Spojená škola, Deťúrkovo Súkromná materská škola, Spojená základná škola, základná škola, základná škola, univerzita, Jazyková škola, základná škola, základná škola, Základná škola, MŠ Palárikova, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola Svit, Stredisko pre nevidiacich, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Osloboditeľov, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Materská škola, Materská škola Partizánska, základná škola, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 8 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Štefánikova, Cirkevná základná škola sv. Martina, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Detské jasle Panda, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola SNP, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, zakladná škola, Základná škola s Materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ELBA, základná škola, základná škola, základná škola, Centrum voľného času, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, Materská škola Zámutov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Šambron 103, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 9 z 12

Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Fulianka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, Materská škola Kudlovská, základná škola, Základná škola s materskou školou Pčoliné, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Základna škola Udavské, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Třebíčska, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Vechec, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Milpoš, skôlka, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, Súkromná MŠ pri DDS, základná škola, základná škola, Základná škola Malcov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 10 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, MŠ Šampión, základná škola, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, skôlka, MŠ, Severná 5, základná škola, základná škola, MŠ Kukučínová, Materská škola, základná škola, základná škola, skôlka, Materská škola Mierová, základná škola, základná škola, základná škola, univerzita, základná škola, základná škola, skôlka, základná škola, základná škola, MŠ Veľký Lipník, základná škola, Základná škola, skôlka, základná škola, Materská škola Tyršova, základná škola, skôlka, Astronomický ústav SAV, skôlka, základná škola, základná škola, ZŠ Za vodou, základná škola, skôlka, Nová Lesná, skôlka, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Materská škola Svit Pod Skalka, Materská škôlka, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, skôlka, skôlka, Autoškola Šváby, Materská škola

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 11 z 12

skôlka, Materská škôlka Kamenica, Materská škola, Súkromná základná škola Giraltovce, skôlka, skôlka, Základná škola, Materská škola, skôlka, Oľšavica, Gymnázium Giraltovce, základná škola, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, základná škola, ZŠ Vinbarg, ZŠ Vinbarg, Spojená škola Juraja Henischa, skôlka, základná škola, umelecká škola M. Vileca, skôlka, Cirkevná materská škola sestry Jozafaty, skôlka, Habura, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, skôlka, Materska skola, Materská škola, skôlka, skôlka, Materská škola, skôlka, Milpoš, SOŠ a.g.L.Svobodu, skôlka, základná škola, skôlka, skôlka, Autoškola SPŠ Snina, skôlka, skôlka, Mavex, skôlka, Materská škola, základná škola, základná škola, skôlka, skôlka, skôlka, Szkoła podstawowa

Vzdelanie, Prešovský kraj:, 12 z 12

základná škola, základná škola, Vyšné Ružbachy, SOU Strojárske SL, skôlka

vzdelanie inde

okres Prešov (194x), Prešov (141x), okres Bardejov (80x), okres Humenné (55x), okres Vranov nad Topľou (48x), okres Poprad (45x), okres Kežmarok (41x), okres Sabinov (39x), okres Levoča (35x), okres Stará Ľubovňa (34x), okres Snina (31x), okres Svidník (30x), Humenné (28x), Bardejov (23x), Snina (22x), Levoča (21x), okres Stropkov (19x), Kežmarok (19x), Solivar (17x), Poprad (16x), Sídlisko 3 (15x), okres Medzilaborce (14x), mesto Vysoké Tatry (14x), Vranov nad Topľou (12x), Stará Ľubovňa (10x), Svidník (10x), Ľubovňa (10x), Veľký Šariš (9x), Lipany (9x), Ľubica (8x)
vzdelanie v okres Prešov
vzdelanie v Prešov
vzdelanie v okres Bardejov
vzdelanie v Prešovský kraj
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku presovsky-kraj.oma.sk vzdelavanie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.